Pembe Panjur Logo
Ayda 90 bin Yeni Kayıt
15 yıldır yanınızda
Hemen Üye OlHemen Üye Ol
Kişisel Verilerin Korunması  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Panjur Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Pembe Panjur) tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Kullanıcıların Pembe Panjur web sitesi ve mobil uygulaması kullanımı ile ilgili olarak Pembe Panjur tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin pembepanjur.com web sitesi veya Pembe Panjur mobil uygulamasına girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır. Pembe Panjur olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir. Pembe Panjur, klasik bir evlilik sitesi değildir. Öncelikli amacı mutlu, uzun ve sağlıklı birliktelik yaşayabilecek ciddi ilişki niyetindeki üyeleri birbirleriyle tanıştırmaktır. Bu amaçla üyelerimiz arasında hem sosyo-ekonomik hem de kişilik testi sonuçlarına dayalı eşleştirme yapılır. Sitede sadece birbirleriyle eşleştirilmiş üyeler birbirlerini görebilir. Bu faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde Pembe Panjur tarafından işlenmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz Pembe Panjur aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere göre farklılık gösterebilir. İşbu aydınlatma metni süreçlere göre hazırlanmış ve bu web sitesi ve mobil uygulama üzerinde gerçekleştirilebilen tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır. Pembe Panjur, işbu Aydınlatma hükümlerini işlediği kişisel veriler ile amaçların değişmesine bağlı olarak her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Tanımlar

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
 • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
 • Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
 • İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
 • Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
 • Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Pembe Panjur veri sorumlusudur.

SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız veya Mobil Uygulamamızı Kullanıyorsanız

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Pembe Panjur web sitesini veya mobil uygulamasını kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

 • KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden işlenmektedir.

Bunların yanında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgilendirmeye Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nden (Çerez Aydınlatması) erişebilirsiniz.

Pembe Panjur mobil uygulamasını kullanımınız halinde yukarıdakilerden farklı olarak İşlem Güvenliği (Mobil cihaz bilgileri, Arıza ve performans tanıları) bilgileriniz

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla

 • KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerez Aydınlatması’nı inceleyebilirsiniz.

ÜYELİK SÜREÇLERİ

Üye Oluyorsanız

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Pembe Panjur’un hizmetlerinden faydalanabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak istemeniz halinde kişisel verileriniz işlenir. Bu bağlamda üyelik sırasında ve daha sonra yaptığınız işlemler sırasında işlenen;

Üyelik bilgilerinizi oluşturan, Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Hal), Finans (Aylık Yaklaşık Gelir, Ev Sahipliği Gösterme Tercihi), İletişim (Telefon Numarası, E-posta, İlçe, Şehir, Ülke), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), İşlem Güvenliği (IP Adresi, Üye Id, İşlem Tarihi, Şifre / Parola, Üyelik Tarihi), Mesleki Deneyim (Çalışma Durumu, Meslek Adı, Bilinen Yabancı Diller, Mezun olunan okul, Öğrencilik Durumu, vd.), Eş Adayı Beklentileri (Çocuk Sahibi Olma Tercihi, Çocuk sayısı, Aday Tercihi, Adayın çocuğunun olmasını tercih etme, Adayın çocuğuyla yaşamasını tercih etme, vd.), Fiziksel Görünüm (Boy, Göz rengi, Kilo, Saç Rengi, Dış Görünüm), Yaşam Tarzı (Birlikte Yaşanılan Kişi, Hobiler, Kendisini Anlatım vd), Lokasyon (Mesafe Tercihi) kişisel verileriniz;

 • Bilgi güvenliği, hizmet satış, operasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, sözleşme ve saklama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Üyelik Sözleşmesine istinaden işlenip üyelik süresince saklanır.
 • Ayrıca Kişilik Testine verdiğiniz cevaplar ile bunların sonucunda ortaya çıkan kişilik bilgileriniz,

 • Üyelik faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, size en uygun adayın tespit edilebilmesi ve saklama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • Kanun’un 6/2 maddesinde düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda üyeliğiniz süresince işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Üyelik bilgilerinizin bir kısmı üyelik sonrasında, sizin seçtiğiniz üye grubu ile üyelik faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve uygulamanın amacına uygun olarak çalışabilmesi için KVKK Md.5/2d'deki ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle paylaşılır.

Etkileşim Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Pembe Panjur’u kullanımınız sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bilgiler işlenir. Bu bilgiler kullanım amacınıza uygun şekilde Pembe Panjur’u kullanabilmeniz amacıyla işlenir. Bu kapsamda;

Üyelik faaliyetlerinize ilişkin; Müşteri İşlem (Adayla Uyum Oranları, Görünürlük Tercihi, Engellendiği üye, Favori olarak seçilen üye, Favorisi olduğu üye, Göz kırpan üye, Göz kırpılan üye, İlgilenilmeyen üye, Kayıtlı arama kriterleri, vd.), İşlem Güvenliği (Son giriş zamanı) kişisel verileriniz,

 • Üyelik faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, saklama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 • Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Üyelik Sözleşmesine istinaden işlenip üyelik süresince saklanır.
 • Ayrıca bu bilgileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi saklama ve müşteri memnuniyeti amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir ve saklanır.

Talep ve şikayetlerinize ilişkin; Müşteri İşlem (Engellendiği üye, İlgilenilmeyen üye, Mesaj, Şikayet ettiği üye, Yapılan geri bildirim ve yorum) kişisel verileriniz

 • Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla
 • KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

Pembe Panjur üzerinde üyelere açık sosyal paylaşımlar yapabilir, uygunluk durumunuzu gösterebilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz paylaşımlar kapsamında işlenen; Müşteri İşlem (Uygun üye, Yapılan paylaşım), İşlem Güvenliği (Son giriş zamanı) kişisel verileriniz,

 • Üyelik faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla
 • KVKK Md.5/2d'deki llgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle işlenmekte ve diğer üyelere açık olarak yayınlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Üyelik bilgilerinizin bir kısmı üyelik sonrasında, sizin seçtiğiniz üye grubu ile üyelik faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve uygulamanın amacına uygun olarak çalışabilmesi için KVKK Md.5/2d'deki ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle paylaşılır.

GOLD ÜYELİK

Pembe Panjur’a üye olmak ücretsizdir. Profili onaylanan her üye standart üye haklarına sahip olur. Bu haklar; ücretsiz profil oluşturmak, profiline fotoğraf eklemek, bilimsel karakter analiz testinden faydalanmak, diğer üyelerin profillerini görüntülemek ve favori seçmekten oluşmaktadır. Diğer üyelerle iletişim kurmak, mesaj ve göz kırpma göndermek, durum güncellemesi paylaşmak, sohbet uygulamasından faydalanmak isterseniz Gold üye olmanız gerekir.

Gold Üyelik Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gold üyelik kapsamında işlenen; Müşteri İşlem (Gold Paket Seçimi, Ödeme Yöntemi), İşlem Güvenliği (Üye Id, İşlem Tarihi), Finans (Ödenecek Tutar),Hukuki İşlem (Mesafeli Sözleşme Onayı) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin, sözleşme süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla.
 • KVKK Md. 5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle.
 • Sizinle akdedilecek olan Gold Üyelik Mesafeli Satış Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Mesafeli sözleşmeniz ve ön bilgilendirme formuna ilişkin bilgileriniz mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md. 5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yükümlülüğüne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir.

Ödeme Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kredi Kartı ile Ödeme: Pembe Panjur üzerinde gerçekleştirdiğiniz ödeme işlemi için girdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi içeren Kimlik (Ad, Soyad),Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Ödeme Şekli), Müşteri İşlem (Ücret, İşlem Açıklaması, İşlem Zamanı, İşlem Numarası, Onay Numarası) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.
 • KVKK Md. 5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle.
 • Sizinle akdedilen Gold Üyelik Mesafeli Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte, akabinde ilgili ödeme kuruluşu ve banka ile paylaşılmaktadır.

Havale/EFT ile Ödeme: Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, Kimlik (Ad, Soyad),İletişim (E-Posta Adresi, Açıklama Notu), Finans (İşlem Tutarı, Gönderim Tarihi, Banka Adı),Müşteri İşlem (Üye Numarası ) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.
 • KVKK Md. 5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle.
 • Sizinle akdedilen Gold Üyelik Mesafeli Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili bankalarla paylaşılmaktadır.

Mobil Ödeme: Ödemenizi mobil ödeme yoluyla gerçekleştiriyorsanız, İletişim (Telefon Numarası, Telefon Operatör), Müşteri İşlem (Ödeme Miktarı, Ödemenin Gerçekleşip Gerçekleşmediği) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış, sözleşme ve finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.
 • KVKK Md. 5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle.
 • Sizinle akdedilen Gold Üyelik Mesafeli Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili mobil ödeme operatörleriyle paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz Kanun’un 28. maddesinde belirtilen istisna hükümleri kapsamında aydınlatma yükümlülüğü olmaksızın ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen ve kanunlarda açıkça belirtilen hallerde, belirtilen idari kurumlara, öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kanun’un istisnaları ile aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında olmayan haller dışında, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla belirtilen kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir:

 • Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır.
 • Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, ödemeniz ile ilgili bilgiler, ödemenin alınabilmesi amacıyla zorunlu olarak banka ile paylaşılmaktadır.
 • Ödemenizi mobil ödeme yoluyla gerçekleştiriyorsanız, ödemeniz ile ilgili bilgiler, ödemenin alınabilmesi amacıyla zorunlu olarak mobil ödeme operatörleriyle ile paylaşılmaktadır.

Faturalandırma Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fatura Düzenlenmesi: Satın aldığınız ürün veya hizmetler sebebiyle tarafınıza fatura düzenlenmektedir. Bu kapsamda faturaya ilişkin; Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No), İletişim(Adres ) Finans (Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No)Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar, Fatura No, vd) kişisel verileriniz;

 • Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.
 • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle.
 • Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md. 232/1) istinaden işlenmekte.
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla.
 • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b) istinaden E-fatura entegratör firma ve GİB ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz Kanun’un 28. maddesinde belirtilen istisna hükümleri kapsamında aydınlatma yükümlülüğü olmaksızın ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen ve kanunlarda açıkça belirtilen hallerde, belirtilen idari kurumlara, öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kanun’un istisnaları ile aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında olmayan haller dışında, Fatura bilgileriniz mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğinden entegratör firma aracılığı ile T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

İşlem ve Elektronik Kayıtları Saklama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Pembe Panjur web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin log (iz) kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Pembe Panjur üzerinde gerçekleştirdiğiniz elektronik ticaret işlemine ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan kişisel verileriniz:

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla.
 • KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle.
 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar İle Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklanma Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden saklanmaktadır.

Pembe Panjur üzerinden satın aldığınız hizmetler ile onayladığınız dokümanlara ilişkin kayıtlar, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz Kanun’un 28. maddesinde belirtilen istisna hükümleri kapsamında aydınlatma yükümlülüğü olmaksızın ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen ve kanunlarda açıkça belirtilen hallerde, belirtilen idari kurumlara, öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kanun’un istisnaları ile aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında olmayan haller dışında, kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılabilir.

İLETİŞİM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ

Talep-Şikayet Takibi ve İletişim

Pembe Panjur iletişim kanalları üzerinden bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte;

 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Çağrı Merkezi

Pembe Panjur çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde işlenen ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde öngörülen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Whatsapp İletişimi

Pembe Panjur ile Whatsapp üzerinden iletişime geçmek isterseniz kimlik ve iletişim bilgileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Whatsapp verilerinin yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verileriniz yalnızca KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda işlenir ve Whatsapp LLC’ye aktarılır.

Pazarlama Süreçleri

Pembe Panjur’dan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; reklam/kampanya süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS aracılığıyla Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir.

Daha önce verdiğiniz iletişim onaylarını iys.org.tr adresinden veya Pembe Panjur.com üyesiyseniz profilinizden yönetebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz Pembe Panjur.com web sitesi ve Pembe Panjur mobil uygulaması üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız ya da fiziki evrakları posta veya sair yöntemlerle bize iletmeniz gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir. Otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verilerinizden yalnızca bir veri kayıt sisteminin parçası olanlar Kanun kapsamında kişisel veri işleme olarak değerlendirilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Veri sorumlusu olarak, Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamda,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı, aşağıda belirtilen yöntemlerle bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No: 12/2 EGS Business Park B3 Blok Ofis 264 Bakırköy, İstanbul adresine yazılı olarak;
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi kullanarak panjur.bilisim@hs02.kep.tr KEP adresine;
 • Veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak kvk@pembepanjur.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.